Retro obchůdek - retro styl pro všechny - dekorace, nábytek, hračky, elektronika, móda, vánoce...

Aktuálně

UPOZORNĚNÍ !!!

Dle nového platného ceníku České pošty, se může výše dobírky změnit !!!

 

Ze zdravotních důvodů je e-shop v omezeném provozu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

•    Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu, přičemž Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. O dostupnosti bude Provozovatel kupujícího informovat a domluví další postup (termín dodání, storno objednávky...)

•    Odesláním objednávky se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

•    Potvrzení objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

•    Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.)

Platební podmínky

•    Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.

•    Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání

1) dobírkou Česká pošta doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí;

2) platba předem na účet - Kupující zaplatí za zboží převodem na účet Provozovatele - ČSOB, a.s. číslo: 201979470/0300. Zboží je Kupujícímu dopraveno Českou poštou po uhrazení plné kupní ceny.

Dodací podmínky

Česká pošta - dobírkou (150,- Kč s DPH)

Zboží Vám bude zasláno na dobírku, Českou poštou. Jakmile Vám pošta zboží přiveze domů, nebo si své zboží převezmete na poště, bude potřeba uhradít okamžitě celou cenu Vaší objednávky doručovateli. Poté Vám bude zboží předáno přímo doručovatelem.

Česká pošta -  platba předem(150,- Kč s DPH)

Zboží Vám bude zasláno Českou poštou. Peníze zaplatíte předem na náš účet dle pokynů, které obdržíte po odeslání objednávky.

Slovensko: Česká pošta - platba předem (300,- Kč s DPH)

(pouze platba předem - po provedení objednávky v CZK bude celková částka přepočtena. dle aktuálného kurzu České národní banky. na Euro. O celkové částce v Euro budeme kupujícího obratem informovat. Bankovní poplatky spojené s platbou do zahraničí činí 150,-Kč)

Zboží Vám bude zasláno Českou poštou. Peníze zaplatíte předem na náš účet dle pokynů, které obdržíte po odeslání objednávky.

Na dobírku zasíláme zboží pouze po ČR do max. výše  2000,-Kč a to z důvodu neserióznosti některých zákazníků.

Pokud si zákazník zboží nepřevezme a následně bude požadovat opětovné zaslání, bude mu účtováno poštovné znovu (tj. celková cena objednávky (včetně pošty) + poštovné za opětovné zaslání) a požadována platba předem.

Náklady na dopravu zahrnují poštovné (vždy posíláme doporučeně), balné a pojištění zásilky, v případě nutnosti i označení - křehké.

Cena poštovného se může navýšit, dle váhy a rozměrů zásilky. O navýšení poštovného Vás budeme informovat obratem po obdržení objednávky.

Zboží dodáváme zpravidla do 6-14ti pracovních dnů, pokud zboží není aktuálně dostupné, budeme Vás informovat a domluvíme termín dodání.

Některé naše zboží je vyráběné na zakázku, nebo je objednáváno ze zahraničí. U tohoto druhu zboží Vás budeme, o stavu objednávky a dodací lhůtě, telefonicky nebo e-mailem informovat. U zboží na objednávu, se ve většině případů vyžaduje záloha předem, o její výši budete informováni.

Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

•    Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 24. hodin od objednání zboží. Při odstoupení po 24. hodinách má Provozovatel nárok vyžadovat náhradu nákladů, vynaložených na vyřízení objednávky.

•    Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky a datum nákupu.

•    Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit,

1.    byl-li původní (originální) obal zboží poškozen nebo zničen

2.    bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu používáno

3.    bylo-li zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím

4.    nevrátí-li zboží kompletní

5.    nepřiloží-li ke zboží originální doklad o koupi

6.    bylo-li zboží vyrobeno na zakázku dle specifických (nestandardních) požadavků kupujícího

•    Odstoupí-li kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu kupujícího.

•    Zboží je nutno vracet zasláním poštou jako doporučenou zásilku. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány.

Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

•    Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

•    Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

Záruka a reklamace

•    Záruční doba činí 24 měsíců. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.

•    Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).

•    Záruka zaniká

1.    uplynutím záruční doby

2.    porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou

3.    neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci

•    Záruka se nevztahuje

1.    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

2.    na vady vzniklé nevhodným používáním zboží (nedodržením pokynů uvedených výrobcem), vedlo-li k jeho poškození

3.   na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.

•    U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

•    Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.

•    Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (zpravidla uvedené v záručním listě), popř. provozovna Provozovatele. Není-li ke zboží vydán samostatný záruční list, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna Provozovatele.

•    Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) buď osobně předáním zboží v místě uplatnění reklamace, nebo zasláním (jako doporučený balík (nikoli na dobírku)) zboží do místa plnění spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem.

•    Autorizovaný servis popř. Provozovatel jsou povinni dodat kupujícímu - spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.

Ochrana osobních údajů

•    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Ostatní

Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat  barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.

Kopírování jakéhokoli obsahu z www.retro-obchudek.cz je zakázáno!

Ostatní zboží na fotografiích, kromě zmiňovaného, není součástí prodeje, pokud v detailu produktu není uvedeno jinak.

 Kupující bere na vědomí, že pokud do objednávky neuvede telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu, bude jeho objednávka vyhodnocena jako fiktivní a nebude vyřízena.

Nejsme plátci DPH, cena uvedená u zboží je konečná.

 Internetový obchod  provozuje Iva Šedinová, sídlem Kolínská 61,  28161 Kouřim, IČ 49849093. FO je zapsaná v Živnostenském rejstříku dle ŽL ev.č.320401-13378-00,vydaného Městským úřadem v Kolíně, č. j. : 521/03/OŽÚ/J

 

Novinky

Upozornění:

u objednávek nad 2000,-Kč požadujeme platbu předem.

 Tel.:+420 720 524 039       Email: info@retro-obchudek.cz
Provozuje DOMÉNY s.r.o.